Vztahy psychicky nemocného člověka

Psychickou nemocí si může procházet každý z nás. Těchto nemocí je mnoho a ať už se jedná o depresi, vyhoření či poruchu soustředění, ovlivňuje to bezprostředně i vztahy konkrétního člověka se všemi, s kterými přijde do styku. Silné partnerské a rodinné vztahy mohou mít dobrý vliv na uzdravení. Pocit, že v tom člověk není sám, že má, na koho se obrátit a cítí podporu od svého okolí je velmi významným faktorem pomáhajícím v cestě k uzdravení. Lidé s psychickou nemocí, konkrétně s depresí, jsou často zaslepeni a mají pocit, že jeho okolí na něm nezáleží, že ho nikdo nemá rád a bylo by lepší, kdyby na světě nebyl.

prášky nemocného člověka

Tyto pocity jsou pro člověka vnímány opravdu jako skutečnost i přesto, že kdokoliv dívající se na danou situaci z dálky by viděl, že to není pravda. Pro blízké lidi je také velmi náročné pochopit, jak se psychicky nemocný člověk cítí a proč se chová odmítavě, nezaujatě a velmi negativně. Pro rodinu či partnery je poté psychická nemoc jejich blízkého výzvou i pro ně. Jak již bylo řečeno, tak psychicky nemocný člověk je ovlivňován svou nemocí ve všech ohledech svého života. Jde také o pracovní vztahy. Lidé často přestanou v práci podávat dobrý výkon, chodí pozdě či jsou z práce vyhozeni nebo sami odejdou.

bezradný člověk

Všechno toto chování se ale vždy dá vysvětlit, jak souvisí s jedincovou nemocí. Člověk s depresí přestane mít motivaci na to cokoliv dělat, má pocit, že jeho práce je beze smyslu a také přestane vnímat vše dobré co kdy v práci udělal, co se mu podařilo. Psychická bolest nemocného člověka je tak silná, že po určité době už nedokáže vnímat nic jiného a jen se utápí v pocitu bezradnosti a smutku. Ignorování psychické nemoci může mít fatální následky, protože je nadmíru důležité, aby se rozšiřovalo povědomí o těchto nemocech a aby poté i blízcí nemocného člověka věděli, jak adekvátně reagovat, aby svému blízkému pomohli.