Víme, jak udělat školní akce zábavnější


Život Å¡koláka by nemÄ›l být jen o neustálém uÄení, o biflování se faktů, o memorování letopoÄtů, chemických vzorců a recitování básní zpamÄ›ti. MÄ›l by být také o zábavÄ›. Ale co tyto dvÄ› vÄ›ci spojit? UÄení zábavnou formou prosazoval už známý J. A. Komenský, tak proÄ byste to nemohli prosazovat i vy jako uÄitelé moderního vÄ›ku? Å kolní výlety budou prostÅ™ednictvím naší spoleÄnosti mnohem zábavnÄ›jší a pouÄnÄ›jší než kdy dříve, to vám můžeme s klidem slíbit.

Zábava i poznání, u nás je vše k dostání

Nejen uÄení potÅ™ebuje každý žák k tomu, aby se z nÄ›j stal plnohodnotný ÄlovÄ›k zapadající do spoleÄnosti. Teorie je sice také důležitá, jak ale vÅ¡ichni dobÅ™e víme, vÄ›tÅ¡ina teorií v reálném životÄ› nemá příliÅ¡ Å¡ancí obstát. A proto je nutná i praktická ukázka nabitých znalostí, a tu pÅ™i naÅ¡ich Å¡kolních výletech budou moci žáci samozÅ™ejmÄ› zažít. DopÅ™ejte jim tedy i kus praktického vyuÄování, dopÅ™ejte jim více zážitků i znalostí. DopÅ™ejte jim zkrátka a dobÅ™e výteÄnou zábavu, kterou nikde jinde než na naÅ¡ich akcích nemohou zažít!